Αρχική σελίδα
Κατηγορίες προϊόντων
 
 
Χρήσιμες πληροφορίες
 
 

 SikaGrout 212SikaGrout 212
Το SikaGrout®-212 είναι ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση, τσιμεντοειδούς βάσης κονίαμα, το οποίο με απλή ανάμιξη με νερό σχηματίζεται ένα διογκούμενο, ρευστό και ομοιογενές χυτό κονίαμα που παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές μετά από σύντομο χρόνο ωρίμανσης. Η συνεκτικότητα του κονιάματος (πλαστικó, ρευστó, υπερ-ρευστό) διαφοροποιείται ανάλογα με την τροποποίηση της προστιθέμενης ποσότητας του νερού.
Το SikaGrout®-212 πληροί τις απαιτήσεις της απόδοσης των χαρακτηριστικών του ΕΝ 1504-6 για αγκύρωση ράβδων οπλισμού.
Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται υψηλής απόδοσης και εργασιμότητας διογκούμενο κονίαμα.
• Κατάλληλο για δομητική ενίσχυση (αρχή 4, μέθοδος 4.2 του ΕΝ 1504-9). Τοποθέτηση οπλισμών σε προδιαμορφωμένες ή εκ των υστέρων διαμορφωμένες οπές σε σκυρόδεμα.
• Αγκυρώσεις βλήτρων, ντίζες και σε μεταλλικές κατασκευές για σταθεροποίηση μεταλλικών ελασμάτων, μηχανών, πασσάλων θεμελιώσεων, κ.α.
• Υποστυλώσεις
• Γεμίσματα με απλή βαρυτική έγχυση ( ή ενεμάτωση) κενών, ρωγμών, οπών σε κατασκευές τοιχοποιίας, σε βράχους, κ.α.
 
 
 

Sikadur 42 Anchor
Το Sikadur®-42 Anchor είναι 3-συστατικών εποξειδικό υλικό, ταχείας...
SikaGrout 312 Α
Το SikaGrout®-312 A είναι ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση, τσιμ...
 
Ξ£Ο‡Ξ΅Ξ΄ΞΉΞ±ΟƒΞΌΟŒΟ‚ ΞΊΞ±ΞΉ ανάπτυχη ιστοσΡλίδων ht-webcreations.com Λ. Λαυρίου 10
Σταυρός Αγ. Παρασκευής TK: 15344
210 6613791 - 210 6613731 Fax 210 6613931
info@giannikos-epe.gr